O škole

Angličtinu vyučujeme pre reálny život.
Túžime, aby z našej školy vychádzali kvalitne vzdelaní žiaci a zároveň charakterní ľudia.
Prostredie Narnie chceme budovať ako bezpečné miesto, ktoré prijíma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.
Preferujeme zážitkovú formu vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a budovanie kritického myslenia.
Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu.
Predtým, ako sa deti ráno pustia do učenia, sa ako trieda naladia na daný deň a jeden na druhého.
Naším zámerom je, aby deti mohli objavovať, čo znamená žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista.
Pedagóg a rodič ťahajú za jeden povraz ako sprievodcovia dieťaťa na “ceste poznávania”.
Anglický program
Angličtinu vyučujeme pre reálny život.
Read more
Budovanie charakteru
Túžime, aby z našej školy vychádzali kvalitne vzdelaní žiaci a…
Read more
Prostredie prijatia
Prostredie Narnie chceme budovať ako bezpečné miesto, ktoré prijíma každého…
Read more
Inovatívne metódy
Preferujeme zážitkovú formu vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a…
Read more
Narnijský spôsob hodnotenia
Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu.
Read more
Ranné openingy
Predtým, ako sa deti ráno pustia do učenia, sa ako…
Read more
Kresťanstvo ako ponuka
Naším zámerom je, aby deti mohli objavovať, čo znamená žiť…
Read more
Spolupráca s rodičmi
Pedagóg a rodič ťahajú za jeden povraz ako sprievodcovia dieťaťa…
Read more