Kto sme

Sme Levičania, ktorým záleží na našom meste, na deťoch, ktoré sú jeho budúcnosťou.

Cirkevná základná škola Narnia Levice má možnosť vzniknúť pod účelovým zariadením Združenie škôl C.S. Lewisa, ktoré je zriaďovateľom školy. Partnerom pri zriaďovaní CZŠ Narnia Levice je miestny zbor Cirkvi bratskej v Leviciach.

Čerpáme z vyše 25-ročných skúseností CZŠ Narnia Bratislava, ktorá je najväčšou cirkevnou základnou školou na Slovensku. Ďalšie Narnie postupne vznikli vo viacerých slovenských mestách – sme vďační, že Narnia Levice má v týchto školách silných partnerov. Budeme sa snažiť nadväzovať na ich skúsenosti tak, aby boli relevantné v kontexte nášho mesta.

Viac o jednotlivých Narniách nájdete tu:

Cirkevná základná škola Narnia Bratislava – www.narnia.sk
Cirkevná základná škola Narnia Pezinok – www.narniapk.sk
Základná škola Narnia Banská Bystrica – www.narniabb.sk
Cirekvná základná škola Narnia Trnava – www.narniatt.sk

Spoznajte náš pedagogický tím pre školský rok 2021/2022

Prípravný tím

Sme skupina dobrovoľníkov, ktorí sa nadchli pre zriadenie Cirkevnej základnej školy Narnia v Leviciach. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme, preto sme sa s pokorou vybrali spoločnú cestu prípravy CZŠ Narnia v našom meste. Deťom chceme ponúnuť rozvoj ich vedomostí, hodnôt, vzťahov, postojov a zručností v bezpečnom a radostnom prostredí, ktoré im umožní objavovať život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista.

Postupné kroky

Projektová časová línia

Vychádzame z predpokladu postupného napĺňania školy žiakmi aj učiteľmi. V prvom a druhom školskom roku plánujeme otvoriť po dve triedy, následne by sa každý rok otvorila jedna trieda v prvom ročníku.

01.09.2021
Školský rok 2021/2022
  • otvoríme 1 triedu
  • 1. ročník
01.09.2022
Školský rok 2022/2023
  • plánujeme otvoriť ďalšie 2 triedy
  • 1. ročník
  • 3. ročník v prípade dostatočného záujmu
01.09.2023
Každý nasledujúci rok
  • plánujeme otvoriť 1 triedu prvého ročníka
  • postupne tak chceme naplniť 1. – 9. ročník