Budovanie charakteru

Budovanie charakteru

Túžime, aby z našej školy vychádzali kvalitne vzdelaní žiaci a zároveň charakterní ľudia. 

Snažíme sa zo žiakov vychovávať ľudí, ktorí sa vedia naplno uplatniť vo svete a zároveň sú ochotní zasadiť sa za spravodlivú a slušnú spoločnosť. V Narnii sa usilujeme o formovanie charakternej a empatickej osobnosti na základe kresťanskej morálky a biblických princípov.

Deti vedieme k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a činy a vychovávame ich k tímovej spolupráci. Akceptujeme originalitu a jedinečnosť každého dieťaťa, podporujeme jeho vnútornú motiváciu a cieľavedomosť. Tvoríme tak podmienky pre budovanie zdravého sebavedomia žiakov. Naším cieľom je dať základ každému mladému človeku, aby bol zrelou osobnosťou po všetkých stránkach.