Narnijský spôsob hodnotenia

Narnijský spôsob hodnotenia

Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu.

V Narnii používame spôsob hodnotenia nazvaný Pointbook. Naším cieľom je pomôcť každému žiakovi dosiahnuť jeho osobné maximum. Budeme sa usilovať porozumieť učebným štýlom našich žiakov, budeme sledovať všetky typy ich inteligencie. Vedieme deti k tomu, aby nachádzali vnútornú motiváciu, dokázali si definovať vlastný cieľ a prekonávali samé seba. 

Deti nie sú hodnotené klasickými známkami, ale dostávajú tzv. stopy. Tie predstavujú cestu, ktorú deti prejdú počas školského roka vo vzdelávaní sa v danom predmete. Každé dieťa si s učiteľom na začiatku roka stanoví svoj cieľ. Grafické zobrazenie pomáha dieťaťu aj rodičom vidieť, akú cestu už prešlo a akú ešte musí prejsť, aby svoj cieľ dosiahlo. Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu. Je pre nás dôležité, aby dieťa poznalo jasné ciele a aby dostalo priestor pracovať podľa svojich schopností. 

Spätná väzba

Žiaci dostávajú zrozumiteľnú spätnú väzbu. Ku každej hodnotenej práci dostáva žiak podrobné slovné hodnotenie, aby vedel, čo zvládol dobre a na čom by mal viac popracovať. Učiteľ žiaka vždy primerane ocení a dáva mu spätnú väzbu v priebehu jeho práce i po jej ukončení. Každý žiak sa tak môže zorientovať v tom, ako svoje úlohy zvláda a kde má priestor na zlepšovanie.