Narnijský spôsob hodnotenia

Narnijský spôsob hodnotenia

Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu.

V Narnii používame spôsob hodnotenia nazvaný Pointbook. Naším cieľom je pomôcť každému žiakovi dosiahnuť jeho osobné maximum. Usilujeme sa porozumieť učebným štýlom našich žiakov, sledujeme všetky typy ich inteligencie. Vedieme deti k tomu, aby nachádzali vnútornú motiváciu, dokázali si definovať vlastný cieľ a prekonávali samé seba. 

Deti nie sú hodnotené klasickými známkami, ale dostávajú tzv. stopy. Tie predstavujú cestu, ktorú deti prejdú počas školského roka vo vzdelávaní sa v danom predmete. Každé dieťa si s učiteľom na začiatku roka stanoví svoj cieľ. Grafické zobrazenie pomáha dieťaťu aj rodičom vidieť, akú cestu už prešlo a akú ešte musí prejsť, aby svoj cieľ dosiahlo. Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu. Je pre nás dôležité, aby dieťa poznalo jasné ciele a aby dostalo priestor pracovať podľa svojich schopností. 

Spätná väzba

Žiaci dostávajú zrozumiteľnú spätnú väzbu. Ku každej hodnotenej práci dostáva žiak podrobné slovné hodnotenie, aby vedel, čo zvládol dobre a na čom by mal viac popracovať. Učiteľ žiaka vždy primerane ocení a dáva mu spätnú väzbu v priebehu jeho práce i po jej ukončení. Každý žiak sa tak môže zorientovať v tom, ako svoje úlohy zvláda a kde má priestor na zlepšovanie.