Predbežný záujem

Ak Vás Narnia Levice zaujala, dajte nám o sebe vedieť:

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov na základe ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZOOÚ). 

Svojim podpisom dávam svoj dobrovoľný súhlas Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach (Prevádzkovateľ), aby spracoval a evidoval osobné údaje moje a môjho dieťaťa. Účel spracovania: Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s evidenciou záujemcov o štúdium na cirkevnej základnej škole Narnia Levice. Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko rodiča a dieťaťa, vek dieťaťa, emailová adresa. Čas platnosti súhlasu: do 31.12.2023. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Kontaktný formulár slúži na prejavenie predbežného záujmu o zápis dieťaťa do CZŠ Narnia Levice ako informácia o počte záujemcov. Nezaväzuje rodiča k zápisu dieťaťa do CZŠ Narnia Levice.

Záujemcov budeme kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej vo formulári.