Spolupráca s rodičmi

Spolupráca s rodičmi

Pedagóg a rodič ťahajú za jeden povraz ako sprievodcovia dieťaťa na “ceste poznávania”.

Školu považujeme nielen za vzdelávaciu inštitúciu. Pedagóg a rodič ťahajú za jeden povraz ako sprievodcovia dieťaťa na “ceste poznávania”. Preto musia úzko spolupracovať a dopĺňať sa navzájom – vo vzdelávacom aj výchovnom procese. Narniu Levice chceme formovať ako prostredie, ktoré  u detí podporuje zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Preto chceme úzko spolupracovať s rodinami žiakov cez aktivity, ktoré na báze kresťanských hodnôt posilnia rodinné vzťahy.

Uvítame spoluprácu rodičov s našimi pedagógmi, a to aj v rámci osobnej účasti na vyučovaní. Budeme radi, ak sa rodičia zapoja do organizácie pravidelných i mimoriadnych školských aktivít. Uvedomujeme si, že najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia v domácom prostredí nadviažu na úsilie učiteľov.