Príbeh Narnie

Príbeh Narnie

Oxfordský profesor, spisovateľ a filozof C.S.Lewis opísal v siedmich knihách s názvom Kroniky Narnie príbehy tajomnej a zaujímavej krajiny, ktorú pomenoval týmto názvom. V Narnii sa vždy znova a znova odohrávajú neobyčajné dobrodružstvá obyčajných detí.

Príbehy Lewisovej Narnie sú podobne ako mnohé iné rozprávkové príbehy príbehmi detí, ktoré sa odvážia bojovať proti zlu a nakoniec nad ním vyhrávajú. Na rozdiel od mnohých iných príbehov sa Lewis, zdá sa, cieľavedome zameral na hlboký vnútorný svet svojich hlavných hrdinov.

Deti z Narnie sú obyčajnými deťmi, v ktorých vnútri sa zmieta strach s túžbou po odvahe, hnev s túžbou mať rád, túžba ujsť s túžbou zvládnuť boj. V každodenných zápasoch sa narnijské deti učia klásť si hlboké otázky a tešia sa z nachádzania hlbokých odpovedí. Je to práve poznanie, ktoré tieto deti vďaka kráľovi Aslanovi posúva ďalej a ktoré im pomáha zvíťaziť v najťažších bitkách. A hoci je boj proti zlej čarodejnici náročný a víťazstvo je krásne, najväčšiu radosť prežívajú deti z Narnie z víťazstva v bojoch vo svojom vlastnom vnútri.

V prvej knihe o Narnii sa obyčajné deti dostávajú cez obyčajné dvere do neobyčajného sveta. Posledná kronika sa s nami lúči slovami, ktoré nás vyzývajú ísť „stále vyššie a stále viac dovnútra“. A celý narnijský príbeh nás uisťuje o tom, že „to, čo je vo vnútri, je dôležitejšie ako to, čo je vonku“.

 

Našou túžbou je, aby za obyčajnými dverami našej školy našli žiaci neobyčajný svet. Svet, v ktorom objavia poznanie, ktoré im pomôže víťaziť v tých najväčších zápasoch života – v zápasoch svojho vnútra.