Domov

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Cirkevná základná škola Narnia Levice je tradičná škola s inovatívnymi stratégiami a metódami.

Pedagóg a rodič sú sprievodcami dieťaťa na “ceste poznávania”, ktorá stojí na štyroch pilieroch. 

Vzdelávame inovatívne

Overené postupy kombinujeme s inovatívnymi metódami vzdelávania ako sú Hejného metóda, splývavé čítanie a Comenia script. Podporujeme u detí kritické myslenie, samostatnosť, kreativitu a schopnosť vytvoriť si vlastný názor. Napomáhame rozvoju ich praktických zručností.  Využívame zážitkovú metódu učenia sa aj prvky Daltonského plánu.

Anglický program

Osobitný dôraz kladieme na výučbu anglického jazyka, pretože sme presvedčení, znalosť angličtiny pomôže žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí. Angličtina bude prirodzenou súčasťou vyučovania a života školy už od prvého ročníka. Okrem slovenských učiteľov sa na jej výučbe budú podieľať aj zahraniční lektori. 

Budujeme charakter

Akceptujeme originalitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Na základe kresťanskej morálky a biblických princípov sa snažíme o formovanie jeho osobnosti. Podporujeme vnútornú motiváciu a cieľavedomosť, čím vytvárame podmienky pre budovanie zdravého sebavedomia. 

Vytvárame komunitu

Pri výchove a vzdelávaní intenzívne spolupracujeme s rodičmi žiakov. Vytvárame bezpečné a radostné prostredie so vzájomným rešpektom medzi učiteľmi a žiakmi. Vychovávame deti k tímovej spolupráci a budujeme pocit spolupatričnosti medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.

Dajte nám vedieť o svojom záujme

Ak vnímate, že Narnia Levice je škola pre Vaše dieťa, dajte nám vedieť o svojom predbežnom záujme. 

Vaše dieťa vedieme k:

zodpovednosti
zdravému sebavedomiu
tímovej práci
kresťanským hodnotám

Čo je nové

Narjnijský festival vzdelávania

Narjnijský festival vzdelávania

Pozývame Vás na Narnijský festival vzdelávania 21.05.2022.
Deň matiek 2022

Deň matiek 2022

Aj narnijské mamičky oslávili svoj deň 🙂
Pozvánka na zápis

Pozvánka na zápis

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať 01. – 06. apríla 2022.