Príspevok na vzdelávanie

Našim zámerom je robiť školu poctivo a najlepšie, ako vieme. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi, ktoré nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva. Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu detí, musíme sa spoľahnúť na finančný príspevok rodičov.

Celá suma tohto príspevku sa využije výlučne pre školu a potreby vzdelávacieho procesu – vytvorenie príjemného a pohodlného prostredia v škole, zvýšený počet učiteľov na daný počet detí, realizácia tvorivých nápadov, nákup pomôcok, nájomné, opravy a investície do budovy a starostlivosť o učiteľov. Táto suma určite nebude stačiť na všetko, čo by sa dalo urobiť. Myslíme si však, že postačí na pokrytie základného fungovania školy podľa našich predstáv.

Výška príspevku na vzdelávanie 

  1. pre prvé dieťa vo výške 1.200 €/rok (v školskom roku 2021/2022 je to 960 €/rok)
  2. pre druhé dieťa v rodine (súrodenca) 960 €/rok (80%)
  3. pre tretie dieťa v rodine (súrodenca) 720 €/rok (60%)

Príspevok na vzdelávanie sa uhrádza v 3 splátkach:

  1. splátka do 15.08.2021 – najmenej vo výške 40%
  2. splátka do 30.11.2021 – najmenej vo výške 30%
  3. splátka do 28.02.2022 – najmenej vo výške 30%
Prehľad ďalších finančných príspevkov spojených so štúdiom dieťaťa na Základnej škole Narnia Levice:
  • zápisné – jednorazový poplatok pri prijatí dieťaťa do školy: 150 €
  • poplatok za Rest time (školský klub detí): 30€ / mesiac
  • poplatok za stravovanie
  • učebnice a pracovné zošity – podľa potreby