Príspevok na vzdelávanie

Našim zámerom je robiť školu poctivo a najlepšie, ako vieme. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi, ktoré nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva. Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu detí, musíme sa spoľahnúť na finančný príspevok rodičov.

Celá suma tohto príspevku sa využije výlučne pre školu a potreby vzdelávacieho procesu – vytvorenie príjemného a pohodlného prostredia v škole, zvýšený počet učiteľov na daný počet detí, realizácia tvorivých nápadov, nákup pomôcok, nájomné, opravy a investície do budovy a starostlivosť o učiteľov. Táto suma určite nebude stačiť na všetko, čo by sa dalo urobiť. Myslíme si však, že postačí na pokrytie základného fungovania školy podľa našich predstáv.

Výška príspevku na vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 je stanovená nasledovne:

  1. pre prvé dieťa vo výške 1 350 €/rok (vďaka sponzorom je to 1 190 €/rok)
  2. pre druhé dieťa v rodine (súrodenca) 1 050 €/rok (80%)
  3. pre tretie dieťa v rodine (súrodenca) 800 €/rok (60%)

Príspevok na vzdelávanie sa uhrádza v 3 splátkach:

  1. splátka do 15.08.2023 – najmenej vo výške 40%
  2. splátka do 30.11.2023 – najmenej vo výške 30%
  3. splátka do 28.02.2024 – najmenej vo výške 30%
Prehľad ďalších finančných príspevkov spojených so štúdiom dieťaťa na Základnej škole Narnia Levice:
  • zápisné – jednorazový poplatok pri prijatí dieťaťa do školy: 150 €
  • poplatok za Rest time (školský klub detí): 30€ / mesiac
  • poplatok za stravovanie
  • učebnice a pracovné zošity – podľa potreby