Anglický program

Anglický program

Angličtinu vyučujeme pre reálny život.

Na výučbu anglického jazyka kladieme osobitný dôraz. Znalosť angličtiny umožňuje žiakom rozumieť si s ľuďmi z celého sveta a otvára im dvere do zahraničia aj do medzinárodného prostredia. Záleží nám na tom, aby sa žiaci nielen učili angličtinu, ale aby sa ju naučili mať radi. Snažíme sa, aby učenie bolo zábavným, radostným a tvorivým procesom. 

Angličtinu vyučujeme už od 1. ročníka v delených triedach. Okrem slovenských učiteľov sa na výučbe podieľajú zahraniční lektori z USA/Kanady/Veľkej Británie. Kým slovenskí učitelia sa môžu zameriavať na gramatiku z pohľadu cudzieho jazyka, rodení hovoriaci sa môžu sústrediť na rozširovanie slovnej zásoby a výslovnosť z pohľadu ich vlastnej krajiny pôvodu. Tento dvojitý prístup umožňuje deťom využiť to najlepšie z oboch svetov a rozumieť angličtine, ktorou hovoria rôzni ľudia.

Náš prístup k učeniu angličtiny je postavený na tom, že žiakov povzbudzujeme, aby sa pri osvojovaní tohto jazyka zdokonaľovali vo všetkých štyroch oblastiach – čítaní, písaní, počúvaní a rozprávaní. Naši učitelia angličtiny sa usilujú o to, aby žiakom pomohli získať sebadôveru v používaní angličtiny nielen na vyučovaní, ale aj v reálnom živote.