Ranné openingy

Ranné openingy

Predtým, ako sa deti ráno pustia do učenia, sa ako trieda naladia na daný deň a jeden na druhého.

Každý deň sa vyučovanie na 1. stupni začíname tzv. ranným openingom, ktorý trvá 15 minút. Je to spoločný čas celej triedy, počas ktorého sa deti spolu s učiteľom/učiteľkou stíšia a spolu vstúpia do dňa.

Ranný opening  trávime čítaním z knihy, zamyslením nad hodnotovou témou, či zdieľaním svojich pocitov a zážitkov z víkendu alebo z bežného dňa. Spoločne sa ako trieda naladíme na daný deň a jeden na druhého.

Openingy sú pre triedu významné. Je to dôležitý čas, ktorý deti spolu s učiteľom využívajú na vzájomné spoznávanie sa. Zaujímajú sa o vnútorné prežívanie spolužiakov a žijú tak ako komunita. Prehlbujú svoje vzťahy, upevňujú sa v dobrých hodnotách a trávia spolu príjemný čas predtým, ako sa pustia do učenia.