Anglický program
Angličtinu vyučujeme pre reálny život.
Read more
Budovanie charakteru
Túžime, aby z našej školy vychádzali kvalitne vzdelaní žiaci a zároveň charakterní ľudia.
Read more
Prostredie prijatia
Prostredie Narnie chceme budovať ako bezpečné miesto, ktoré prijíma každého človeka ako jedinečnú osobnosť.
Read more
Inovatívne metódy
Preferujeme zážitkovú formu vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a budovanie kritického myslenia.
Read more
Narnijský spôsob hodnotenia
Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu.
Read more
Ranné openingy
Predtým, ako sa deti ráno pustia do učenia, sa ako trieda naladia na daný deň a jeden na druhého.
Read more