Pedagogický tím

Spoznajte nás

MGR. LÝDIA CZIRIOVÁ

riaditeľka školy

Lýdia je učiteľkou informatiky a výtvarnej výchovy. Aj keď učiteľkou neplánovala byť, v tejto práci sa našla. Učila hlavne stredoškolákov, a to informatiku a aplikovanú ekonómiu, dlhé roky dobrovoľnícky pracovala  v detskom speváckom telese Studnička pri Cirkvi bratskej. Je kreatívna, má rada výzvy a neustále na sebe pracuje. Má tri deti a hoci ony už Narniu v Leviciach nezažijú, jej srdce horí pre budovanie tejto školy. V pedagogickom tíme bude zastávať riadiacu pozíciu ako riaditeľka ZŠ Narnia Levice.

 

Kontakt: lydia.cziriova@narnialv.sk

Mgr. Tatiana Moravská

učiteľka 1. ročník

Tatiana je učiteľka prvého stupňa s mnohoročnými skúsenosťami na niekoľkých základných školách. Začínala ako učiteľka v CZŠ Narnia v Bratislave, potom sa aj s manželom vrátila do rodných Levíc a učila na ZŠ v Leviciach, kde tiež  učila anglický jazyk a niekoľko rokov sa venovala vzdelávaniu intelektovo nadaných žiakov. V srdci však stále nosí túžbu zažiť ešte učenie v Narnii,najlepšie doma v Leviciach, kde by ponúkla túto možnosť aj domácim rodičom a ich deťom. Spolu s manželom vychovávajú tri deti, milujú spoločné chvíle pri športe, v prírode a radi trávia čas aj s priateľmi.

Kontakt: tatiana.moravska@narnialv.sk

MGR. Kristína Martišková

učiteľka anglického jazyka

Kristína vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Pôsobila v súkromnom i v štátnom vzdelávacom systéme. Má veľmi rada prácu so žiakmi. Je pre ňu nesmierne motivujúce a príjemné vidieť, keď deti i vďaka jej pôsobeniu  zažívajú v škole radosť a úspech. S manželom Petrom vychováva dvoch šibalov. Voľný čas najčastejšie trávi so svojou rodinou v prírode. Radi sa bicyklujú, lyžujú a cestujú  karavanom naprieč krajinou. Byť súčasťou Narnie je pre ňu veľká výzva a príležitosť ako osobnostne a profesijne napredovať.  V Narnii je učiteľkou anglického jazyka. 

Kontakt: kristina.martiskova@narnialv.sk

MGR. ZUZANA FAZEKAŠOVÁ

učiteľka v rest time

Zuzana si priala v Leviciach školu ako Narnia už niekoľko rokov a jej sen sa stáva skutočnosťou. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko rokov sa venovala práci s deťmi so špeciálnymi potrebami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po návrate z rodičovskej dovolenky pracovala hlavne s rodinami v (po)rozchodovom období a pomáhala deťom porozumieť novovzniknutej situácii. Spolu s manželom Matúšom vychovávajú dve deti, a práve tie ju priviedli na cestu rešpektujúcej výchovy, ktorá je aj súčasťou narnijských hodnôt  a princípov. 

Má rada jedinečnosť  každého človeka,  ktorá vytvára krásnu mozaiku v medziľudskom spolužití. Teší sa na dobrodružstvo v Narnii, kde sa bude s deťmi stretávať hlavne ako učiteľka v rest time a súčasne bude pôsobiť ako školská psychologička.

Kontakt: zuzana.fazekasova@narnialv.sk

Michael a Natália Wenzel

native speaker, konverzačné hodiny angličtiny

Michael pochádza z prekrásnej Kanady, kde sa po strednej škole rozhodol ísť po stopách svojho otca a vyštudoval zubné lekárstvo na kanadskej univerzite. Michael sa so svojou manželkou Natáliou, ktorá pochádza z Levíc, dočasne prisťahoval na Slovensko a počas svojho pobytu sa rozhodli zapojiť do výučby v levickej Narnii. Michael, ako native speaker, bude viesť  konverzácie so žiakmi v anglickom jazyku. Natália vyštudovala učiteľstvo v Kanade, mala možnosť učiť na niekoľkých Kanadských základných školách, dokonca dostala príležitosť učiť aj na cirkevnej základnej škole. Michael a Natália sa vo voľnom čase venujú fotografovaniu a filmovaniu, hraniu spoločenských hier, čítaniu, no úplne najradšej trávia čas s ich synom Micheášom. Sú nesmierne vďační za možnosť byť súčasťou levickej Narnie a zažívať dobrodružstvo s jej žiakmi.

Kontakt: michael.wenzel@narnialv.sk

 

Mgr. Miroslav Haszics

učiteľ náboženstva

V Narnii je učiteľom náboženskej výchovy. Humanitné vzdelanie získal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (pedagogika, psychológia, teológia). Pôsobil ako duchovný na Slovensku a v Českej republike. Dlhší čas pracoval v neziskovom sektore ako aktivista a spoluzakladateľ niekoľkých projektov. Podieľal sa tiež na vzniku kresťanskej školy Karmel (Ústí nad Labem – ČR). S manželkou Darinou majú tri deti – Samuela, Timoteja a Lukáša. Je obdivovateľom umenia a má rád históriu.