Pedagogický tím

Spoznajte nás

MGR. LÝDIA CZIRIOVÁ

riaditeľka školy

Lýdia je učiteľkou informatiky a výtvarnej výchovy. Aj keď učiteľkou neplánovala byť, v tejto práci sa našla. Učila hlavne stredoškolákov, a to informatiku a aplikovanú ekonómiu, dlhé roky dobrovoľnícky pracovala  v detskom speváckom telese Studnička pri Cirkvi bratskej. Je kreatívna, má rada výzvy a neustále na sebe pracuje. Má tri deti a hoci ony už Narniu v Leviciach nezažijú, jej srdce horí pre budovanie tejto školy. V pedagogickom tíme zastáva riadiacu pozíciu ako riaditeľka ZŠ Narnia Levice.

 

Kontakt: lydia.cziriova@narnialv.sk

Mgr. Martina Ildžová

učiteľka 1. ročník

Martina Ildžová je učiteľkou 1.stupňa už niekoľko rokov. Učila na rôznych základných školách v meste i na dedine v okrese Levice. Vo svojej praxi sa naučila láskou prijímať a pracovať s inakosťou detí. Jej túžba zažiť v školstve zmenu myslenia, postojov, výchovných a vzdelávacích postupov ju priviedla k Narnii, kde sa môže učiť na svojich chybách a rásť v poznaní pravdy. Každý deň v Narnii je pre ňu dobrodružným príbehom plným radosti a prekvapenia. So svojim manželom vychovávajú tri deti, s ktorými rada trávi čas v horách, pri športoch ale aj pri poznávaní rôznych nových zaujímavých miest v kruhu priateľov.

 

Kontakt: martina.ildzova@narnialv.sk

Mgr. Tatiana Moravská

učiteľka 2. ročník

Tatiana je učiteľka prvého stupňa s mnohoročnými skúsenosťami na niekoľkých základných školách. Začínala ako učiteľka v CZŠ Narnia v Bratislave, potom sa aj s manželom vrátila do rodných Levíc a učila na ZŠ v Leviciach, kde tiež  učila anglický jazyk a niekoľko rokov sa venovala vzdelávaniu intelektovo nadaných žiakov. V srdci však stále nosí túžbu zažiť ešte učenie v Narnii,najlepšie doma v Leviciach, kde by ponúkla túto možnosť aj domácim rodičom a ich deťom. Spolu s manželom vychovávajú tri deti, milujú spoločné chvíle pri športe, v prírode a radi trávia čas aj s priateľmi.

Kontakt: tatiana.moravska@narnialv.sk

Andrea Čimborová

učiteľka v rest time

Andrea je učiteľkou v rest time. Práca s deťmi ju napĺňa. Je veľmi tvorivá, pracovitá a miluje detaily. Pre deti vždy s  radosťou vymýšľa tvorivé aktivity a zaujímavé hry. Svoj voľný čas trávi prácou pri dome, kde sa s láskou stará o kvety a úžitkovú záhradu. Spolu s manželom vychovávajú dve deti. Ako rodina majú radi prírodu, šport a čas strávený s priateľmi.

Kontakt: andrea.cimborova@narnialv.sk

MGR. ZUZANA FAZEKAŠOVÁ

učiteľka v rest time

Zuzana si priala v Leviciach školu ako Narnia už niekoľko rokov a jej sen sa stáva skutočnosťou. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko rokov sa venovala práci s deťmi so špeciálnymi potrebami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po návrate z rodičovskej dovolenky pracovala hlavne s rodinami v (po)rozchodovom období a pomáhala deťom porozumieť novovzniknutej situácii. Spolu s manželom Matúšom vychovávajú dve deti, a práve tie ju priviedli na cestu rešpektujúcej výchovy, ktorá je aj súčasťou narnijských hodnôt  a princípov. Má rada jedinečnosť  každého človeka,  ktorá vytvára krásnu mozaiku v medziľudskom spolužití. Teší sa na dobrodružstvo v Narnii, kde sa bude s deťmi stretávať hlavne ako učiteľka v rest time a súčasne bude pôsobiť ako školská psychologička.

Kontakt: zuzana.fazekasova@narnialv.sk

MGR. Kristína Martišková

učiteľka anglického jazyka

Kristína vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Pôsobila v súkromnom i v štátnom vzdelávacom systéme. Má veľmi rada prácu so žiakmi. Je pre ňu nesmierne motivujúce a príjemné vidieť, keď deti i vďaka jej pôsobeniu  zažívajú v škole radosť a úspech. S manželom Petrom vychováva dvoch šibalov. Voľný čas najčastejšie trávi so svojou rodinou v prírode. Radi sa bicyklujú, lyžujú a cestujú  karavanom naprieč krajinou. Byť súčasťou Narnie je pre ňu veľká výzva a príležitosť ako osobnostne a profesijne napredovať.  V Narnii je učiteľkou anglického jazyka. 

Kontakt: kristina.martiskova@narnialv.sk

Andrew Jess Owen

native speaker, konverzačné hodiny angličtiny

Pochádzam z Oswestry, mesta v Anglicku, ktoré sa nachádza na hranici so Severným Walesom. 27 rokov som žil na ostrove Man, potom som sa presťahoval do Londýna a v roku 2019 na Slovensko. Moja manželka je Slovenka, sme spolu už 17 rokov. 
Na Slovensku sa mi páči – jedlo je skvelé a krajina krásna. Rád cestujem po Slovensku na svojej motorke a užívam si prácu v záhrade. V lete sú moje obľúbené miesta jazerá a v zime termálne kúpaliská. Baví ma tiež cestovanie do rôznych krajín.
 

Mgr. Miroslav Haszics

učiteľ náboženstva

V Narnii je učiteľom náboženskej výchovy. Humanitné vzdelanie získal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (pedagogika, psychológia, teológia). Pôsobil ako duchovný na Slovensku a v Českej republike. Dlhší čas pracoval v neziskovom sektore ako aktivista a spoluzakladateľ niekoľkých projektov. Podieľal sa tiež na vzniku kresťanskej školy Karmel (Ústí nad Labem – ČR). S manželkou Darinou majú tri deti – Samuela, Timoteja a Lukáša. Je obdivovateľom umenia a má rád históriu.