Aslanovská slávnosť 2022

Aslanovská slávnosť 2022

Náš prvý školský rok sme uzavreli Aslanovskou slávnosťou, kde sme si pripomenuli významné udalosti celého roka. Vyhodnotili sme ciele, ktoré sme si v septembri stanovili a zo všetkých narnijských učňov sa stali narnijské pážatá. Narnijská skriňa sa zapečatila pre budúcich prvákov, ktorí sa k nám pridajú v septembri. Ďakujeme Pánu Bohu za sprevádzanie počas celého školského roka.