Aslanovská slávnosť 2022

Aslanovská slávnosť 2022

Náš prvý školský rok sme uzavreli Aslanovskou slávnosťou, kde sme si pripomenuli významné udalosti celého roka. Vyhodnotili sme ciele, ktoré sme si v septembri stanovili a zo všetkých narnijských učňov…