Narjnijský festival vzdelávania

Narjnijský festival vzdelávania

Pozývame Vás na Festival vzdelávania, ktorý bude vyvrcholením Narjnijských vzdelávacích sobôt. Uskutoční sa dňa 21.5.2022 od 8:30 do 12:30 v priestoroch ZŠ Narnia, Františka Hečku 25, Levice
..
Naše pozvanie prijali skvelé lektorky, ktoré nás budú sprevádzať zaujímavými témami.Marta Páleníková, učiteľka prvého stupňa v ZŠ Felix Bratislava

Spätná väzba v rodine – Bojíme sa chýb, ako v bežnom živote, v rodinách, školskom prostredí, ale aj na pracovisku. Prečo? Od útleho veku sme za chyby trestaní. Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu. V tom nám pomáha spätná väzba.

Kritické myslenie – Rozdielne postoje a názory by nemali byť dôvodom k hádkam. Pozerať na jednu vec z viacerých uhlov a diskutovať o nej tak, aby sme sa navzájom neurážali a nezosmiešňovali, to môžeme učiť žiakov už na 1. st. ZŠ. Deti v tomto veku sú schopné bez zábran diskutovať o hodnotách, ktoré chcú vyznávať a predstavách o zmysluplnom živote.

Petronela Mesárošová , psychologička v Dieťatkovo – pomáhame rozvíjať
Hra ako liek – hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie. Dospelí o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch hovoria. Deti využívajú na objavovanie svojich zážitkov hru. Vyjadrujú v nej to, čo si myslia a čo cítia.Vďaka hre sa vieme o svojom dieťatku veľa naučiť a zároveň mu vieme pomôcť spracovať preňho náročné situácie

Tešíme sa na stretnutie 🙂