Školský rok 2022/2023

  • plánujeme otvoriť ďalšie 2 triedy
  • 1. ročník
  • 3. ročník v prípade dostatočného záujmu