Školský rok 2022/2023

  • plánujeme otvoriť ďalšie 2 triedy
  • 1. a 3. ročník
  • spolu plánujeme mať na škole 4 triedy