Školský rok 2021/2022

  • plánujeme otvoriť 2 triedy
  • 1. a 3. ročník