Školský rok 2021/2022

  • otvorili sme 1 triedu
  • 1. ročník