Každý nasledujúci rok

  • plánujeme otvoriť 1 triedu prvého ročníka
  • postupne tak chceme naplniť 1. – 9. ročník