Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Milí záujemcovia o školu,
pozývame Vás na deň otvorených dverí do ZŠ Narnia Levice dňa 28.februára 2023.
Dvere školy otvoríme od 14:00 do 17:00. Od 14:00 do 14:20 a od 15:00 do 15:20 bude v priestoroch Blue class možnosť nazrieť na hodiny matematiky Hejného metódou. Tieto ukážkové hodiny budú trvať približne 20 minút.
Medzitým si môžete prezrieť priestory školy a porozprávať sa s vedením školy a učiteľmi.
O 16:00 Vám predstavíme piliere školy, ktorými sú charakterová výchova, inovatívne metódy, anglický jazyk a tvorba komunít. Predstavíme termíny zápisu detičiek do prvého ročníka a spôsob prihlasovania.
Príďte sa porozprávať, položiť otázky, uistiť sa, že viete všetko potrebné pre správne rozhodnutie spojené s výberom školy na deväť rokov pre Vaše dieťatko 🙂