Prváci sa lešpie spoznávajú

Prváci sa lešpie spoznávajú

Naši prváci majú možnosť lepšie sa spoznať či už počas spoločne stráveného popoludnia alebo pri spolupráci na hodinách slovenského jazyka. Popoludnie s rodinami našich prvákov bolo plné hier, zábavy, vedomostného…