1. školský deň 2023/2024

1. školský deň 2023/2024

Prvý deň školského roka 2023/2024 bol plný radostných objatí, zdieľaných zážitkov, vítania nových Narnijčanov a odvahy prvákov, ktorí vstupovali do Narnie cez šatník.

Nech je aj tento školský rok rokom splnených cieľov, odvážnych rozhodnutí, rastom vo vytrvalosti a získavaní množstva múdrosti a zdokonaľovania sa v rôznych zručnostiach.

Milí narnijskí žiaci, vitajte v Narnii!