Všetko dobré do nového roka 2023!

Všetko dobré do nového roka 2023!

Aj my sme sa na prelome rokov obzreli za starým rokom. Takýto bol 🙂

Sme vďační za detičky, rodičov, učiteľov, dobrovoľníkov a podporovateľov, ktorí tvoria Narniu Levice.