Zbierka pre Miesto v dome

Zbierka pre Miesto v dome

Už tretí rok myslíme na našich kamarátov, ktorí by si možno pod stromčekom nenašli žiaden darček, pretože žijú v sociálne slabších podmienkach.

Narnijské detičky s rodičmi pripravili pre tieto deti balíčky, aby ich potešili a mali z darov úžitok. Do darčeka pobalili hračku, niečo pre hygienu, maškrtu, teplé oblečenie a školské pomôcky.

Darčeky sme odovzdali v #MiestoVDome, aby ich naši kamaráti mohli nájsť pod vianočným stromčekom.