Narnia Levice
Teacher

Paula Walker

Paula Walker
We have a passion for our clients' true results and a pragmatic drive for action that starts Monday morning 8am and doesn't let up.
+ 800 123 45 67
paula.walker
NY
BUSINESS SERVICES
CONSUMER PRODUCTS
FINANCIAL SERVICES
ENERGY AND ENVIRONMENT
We enjoy working

What People Say

Všetko je to o ľuďoch. Prípravný tím sa usiluje založiť školu, ktorej základom bude podporiť zvedavosť a jedinečnosť detí, pričom…

Ester Benbrook

Bol som žiakom Narnie v Bratislave. Žiadna škola nie je dokonalá ale myslím si, že Narnia naozaj dáva svojim žiakom…

Šimon Čajagi

Apply Letter for Admission to Primary School

We welcome parents and their beloved kids to join our team and start education in Kiddlez!