Narnijský festival vzdelávania

Narnijský festival vzdelávania

Srdečne Vás pozývame na už tretí ročník Narnijského festivalu vzdelávania v ZŠ Narnia Levice.

Uskutoční sa dňa 16.3.2024 od 9:00 do 15:30 v priestoroch ZŠ Narnia, Františka Hečku 4720/25, Levice. Pozrite si podrobný program https://lnk.sk/itzi.

Na Festival vzdelávania je potrebné sa vopred registrovať na tomto linku: https://lnk.sk/laj7

Účastnícky poplatok je 15,00 € a hradí sa priamo na mieste konania konferencie.

Tešíme sa na Vás!

PROGRAM:
08:00–08:30 Registrácia
08:45–09:00 Otvorenie festivalu
09:00–10:30 1. blok workshopov
10:30–11:00 Prestávka:
prezentácia kávy
prezentácia študentskej firmy
11:00–12:30 2. Blok workshopov
12:30–13:30 Obedová prestávka
13:30–15:00 3. blok workshopov
15:00–15:30 Ukončenie – evalvácia