Timeline

01.09.2023
Každý nasledujúci rok
  • plánujeme otvoriť 1 triedu prvého ročníka
  • postupne tak chceme naplniť 1. – 9. ročník
01.09.2022
Školský rok 2022/2023
  • plánujeme otvoriť ďalšie 2 triedy
  • 1. ročník
  • 3. ročník v prípade dostatočného záujmu
01.09.2021
Školský rok 2021/2022
  • otvorili sme 1 triedu
  • 1. ročník