Darčeky pre Miesto v Dome

Darčeky pre Miesto v Dome

Myslíme na našich kamarátov, ktorí by si možno pod stromčekom nenašli žiaden darček, pretože žijú v sociálne slabších rodinách.

Narnijské detičky s rodičmi pripravili pre tieto deti balíčky, aby ich potešili a mali z darov úžitok. Do darčeka pobalili hračku, niečo pre hygienu, maškrtu, teplé oblečenie a školské pomôcky.

20.12.2022 sme tieto darčeky boli odovzdať v #MiestoVDome, aby ich naši kamaráti mohli nájsť pod vianočným stromčekom.