Príspevok na vzelávanie

Príspevok na vzdelávanie

Príspevok nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu svojho dieťaťa.

Našim zámerom je robiť školu poctivo a dobre. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi. Väčší počet učiteľov na daný počet detí, starostlivosť o učiteľov, otvorenosť pre tvorivé nápady, nájomné, opravy a investície do budovy. Tieto náklady nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva a sú dôvodom, prečo je v Narnii zavedený príspevok na vzdelávanie. Financie od rodičov nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu dieťaťa.

Rozhodnutie rodičov dať svoje dieťa do základnej škole Narnia považujeme za slobodné, spojené so zodpovednosťou za kvalitu vzdelania svojich detí. Základná škola Narnia Levice je súčasťou slovenského školského systému a ten podľa nás v súčasnosti nedáva do vzdelania detí toľko prostriedkov, aby na školách bolo možné vytvoriť prostredie, v ktorom sa cítia komfortne deti, rodičia aj učitelia. Preto spolu so slobodným rozhodnutím rodičov prichádza aj ich záväzok poskytnúť to, čo je pre kvalitne vzdelávanie potrebné – či už finančné prostriedky, čas alebo poznanie.