Výberové konanie

Združenie škôl C.S.Lewisa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Narnia v Leviciach. Bližšie informácie sa nachádzajú nižšie.