Nie je nič viac ako vidieť svoje dieťa šťastné. Tie iskričky v očiach, keď sa ráno teší do školy, keď rozpráva o úžasných zážitkoch, za ktoré ďakujeme Narnii a jej skvelým pani učiteľkám.

Janka Šidlovská