Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Cirkevná základná škola Narnia Levice je tradičná škola
s inovatívnymi stratégiami a metódami.

Pedagóg a rodič sú sprievodcami dieťaťa na “ceste poznávania”, ktorá stojí na štyroch pilieroch. 

Vzdelávame inovatívne

Overené postupy kombinujeme s inovatívnymi metódami vzdelávania ako sú Hejného metóda či Comenia script. Sme inšpirovaní splývavým čítaním SFUMATO. Podporujeme u detí kritické myslenie, samostatnosť, kreativitu a schopnosť vytvoriť si vlastný názor. Napomáhame rozvoju ich praktických zručností.  Využívame zážitkovú metódu učenia sa aj prvky Daltonského plánu.

Anglický program

Osobitný dôraz kladieme na výučbu anglického jazyka, pretože sme presvedčení, znalosť angličtiny pomôže žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí. Angličtina bude prirodzenou súčasťou vyučovania a života školy už od prvého ročníka. Okrem slovenských učiteľov sa na jej výučbe budú podieľať aj zahraniční lektori. 

Budujeme charakter

Akceptujeme originalitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Na základe kresťanskej morálky a biblických princípov sa snažíme o formovanie jeho osobnosti. Podporujeme vnútornú motiváciu a cieľavedomosť, čím vytvárame podmienky pre budovanie zdravého sebavedomia. 

Vytvárame komunitu

Pri výchove a vzdelávaní intenzívne spolupracujeme s rodičmi žiakov. Vytvárame bezpečné a radostné prostredie so vzájomným rešpektom medzi učiteľmi a žiakmi. Vychovávame deti k tímovej spolupráci a budujeme pocit spolupatričnosti medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.

Dajte nám vedieť o svojom záujme

Ak vnímate, že Narnia Levice je škola pre Vaše dieťa, dajte nám vedieť o svojom predbežnom záujme. 


Viac

Vaše dieťa vedieme k:

zodpovednosti
zdravému sebavedomiu
tímovej práci
kresťanským hodnotám

Čo je nové

Vianočné trhy v Narnii

Vianočné trhy v Narnii

Naše prvé vianočné trhy. Cítime veľkú vďaku. Atmosféra a nálada bola skvelá. Ďakujeme za podporu.
Vianočná slávnosť

Vianočná slávnosť

“Všetky dobré veci sveta nenahradia to, čo JA dám. Nechcem prešľapovať bokom, celé tvoje srdce hľadám. Keby som u…
Mikuláš v Narnii

Mikuláš v Narnii

6.12.2022