Domov

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Cirkevná základná škola Narnia Levice je tradičná škola s inovatívnymi stratégiami a metódami.

Pedagóg a rodič sú sprievodcami dieťaťa na “ceste poznávania”, ktorá stojí na štyroch pilieroch. 

Anglický program

Osobitný dôraz kladieme na výučbu anglického jazyka, pretože sme presvedčení, znalosť angličtiny pomôže žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí. Angličtina je prirodzenou súčasťou vyučovania a života školy už od prvého ročníka. Okrem slovenských učiteľov sa na jej výučbe podieľajú aj zahraniční lektori. 

Vzdelávame inovatívne

Overené postupy kombinujeme s inovatívnymi metódami vzdelávania ako sú Hejného metóda či Comenia script. Sme inšpirovaní splývavým čítaním SFUMATO. Podporujeme u detí kritické myslenie, samostatnosť, kreativitu a schopnosť vytvoriť si vlastný názor. Napomáhame rozvoju ich praktických zručností.  Využívame zážitkovú metódu učenia sa aj prvky Daltonského plánu.

Budujeme charakter

Akceptujeme originalitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Na základe kresťanskej morálky a biblických princípov sa snažíme o formovanie jeho osobnosti. Podporujeme vnútornú motiváciu a cieľavedomosť, čím vytvárame podmienky pre budovanie zdravého sebavedomia. 

Vytvárame komunitu

Pri výchove a vzdelávaní intenzívne spolupracujeme s rodičmi žiakov. Vytvárame bezpečné a radostné prostredie so vzájomným rešpektom medzi učiteľmi a žiakmi. Vychovávame deti k tímovej spolupráci a budujeme pocit spolupatričnosti medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.

Dajte nám vedieť o svojom záujme

Ak vnímate, že Narnia Levice je škola pre Vaše dieťa, dajte nám vedieť o svojom predbežnom záujme. 

Vaše dieťa vedieme k:

zodpovednosti
zdravému sebavedomiu
tímovej práci
kresťanským hodnotám

Čo je nové

Zahájenie jarnej sezóny

Zahájenie jarnej sezóny

Aj do Narnie zavítala jar 🙂
Veľká noc v Narnii

Veľká noc v Narnii

Na slávenie Veľkej noci sme sa pozreli z viacerých strán.
Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy

Knihy máme radi, preto sme im počas marca venovali rôzne aktivity.