Pedagogický tím

In accordance to Kiddlez philosophy we love to work closely with parents/carers and we recognize a huge importance that choosing a school is. It must be the one where you feel confident your child will be cared for, valued and most importantly will be happy.

Your child will then be ready to learn. Staff and governors are all very proud of this school and we recommend that prospective parents/carers visit us during the school day so you can see what a happy, exciting place it is. Each boy and girl is known well by the teachers and much attention is given to providing the best education for him as an individual.

With many opportunities for success, he can develop his confidence. Small classes and instructional groups provide the vehicle for achieving these goals. Our elementary school helps each boy and girl to become a responsible and independent student, one who is a creative thinker, respectful of himself and others, and appreciative of the differences amongst people.

who we are

Meet Our Team

John Johnson

John Johnson

Teacher
Irene Doe

Irene Doe

Teacher
Alex Buoyega

Alex Buoyega

Teacher
Jessica Ford

Jessica Ford

Teacher
Hassan Abaza

Hassan Abaza

Teacher
Paula Walker

Paula Walker

Teacher
We Enjoy Working

What People Say

Všetko je to o ľuďoch. Prípravný tím sa usiluje založiť školu, ktorej základom bude podporiť zvedavosť a jedinečnosť detí, pričom im budú príkladom v etických hodnotách, dôvere, úprimnosti a tímovej práci. Viem, že deti Narnie v Leviciach budú vedené dynamickým a progresívnym tímom, ktorému na našich deťoch naozaj záleží.

Ester Benbrook

Bol som žiakom Narnie v Bratislave. Žiadna škola nie je dokonalá ale myslím si, že Narnia naozaj dáva svojim žiakom nadpriemerne veľa. Level angličtiny, osobný prístup narnijskych učiteľov, atmosféru podpory v smere skúšania nových mimoškolských aktivít a sútaží. Na Narnii som skončil v roku 2014 a som si istý, že na tých 8 rokov nezabudnem.

Šimon Čajagi

Už dlhší čas prežívam vďačnosť za vašu školu (ZŠ Narnia Banská Bystrica), za to že naše deti sa tam cítia bezpečne a dobre a že to tak vnímam aj ja ako otec a rodič. Vnímam, že váš prístup, viera a modlitby sú útočišťom pre nás. Je zjavné, ako sa duchovne staráte o dobro mnohých ľudí.

Ján Kapusta

Apply Letter for Admission to Primary School

We welcome parents and their beloved kids to join our team and start education in Kiddlez!